Estatistikak

Ahotsak.eus bizirik dagoen proiektu bat da. Egunero ari gara datu-basea hornitzen, hizlariak elkarrizketatzen, pasarteak transkribatzen. Orrialde honetan ikusi dezakezu egiten den lanaren argazki bat, datu eta grafiko desberdinetan.

Kopuru totalak une honetan

 • Herriak: 329
 • Hizlariak: 5.512
 • Zintak: 7.882
  • Kodifikatuta: 3.306 (%41,9)
 • Pasarteak: 63.494
  • Transkribatutakoak: 8.853 (%13,9)
  • Audioak: 2.893 (%4,6)
  • Bideoak: 43.803 (%69,0)

Hizlarien datuak

Sexua

Jaioturtea/hamarkada

Bilakaera

Gipuzkoako aldundia Kutxa Eusko Jaularitza Bizkaiko aldundia